TYPY OKRĘTÓW
NAWODNYCH

Lotniskowce:

.:Centaur
.:Chakri Naruebet
.:Charles de Gaulle
.:Clemenceau
.:Enterprise
.:Giuseppe Garibaldi
.:Hermes
.:Invincible
.:John F. Kennedy
.:Kitty Hawk
.:Kuznetsov
.:Nimitz
.:Principe de Asturias
.:Sao Paulo
.:Viraat

Krążowniki:

.:Jeanne d'Arc
.:Kara
.:Kiev (Kijów)
.:Kirov
.:Slava
.:Ticonderoga
.:Vittorio Veneto

Niszczyciele:

.:Arleigh Burke
.:Atago
.:Audace
.:Cassard
.:Charles F. Adams
.:Delhi
.:Georges Leygues
.:Iroquois
.:Kashin
.:KDX-1
(Kwanggaeto-Daewang)
.:KDX-2
(Chungmugong Yi Sun-shin)
.:KDX-3
(Sejong-Daewang)
.:Keelung
.:Kidd
.:Kimon
.:Kongou
.:Lanzhou
.:Luda
.:Luhai
.:Luhu
.:Luigi Durand de la Penne
.:Lujang
.:Lutjens
.:Maraseti
.:Perth
.:Rajput
.:Sheffield
.:Sovremenny
.:Spruance
.:Suffren
.:Tourville
.:Tribal
.:Udaloy (Udałoj)

Fregaty:

.:Adelaide
.:Al Madinah
.:Al Riyadh
.:Almirante Brown
.:Álvaro de Bazán
.:Anzac
.:Aradu
.:Artigliere
.:Barbaros
.:Brahmaputra
.:Brandenburg
.:Bremen
.:Broadsword
.:Cheng Kung
.:De Zeven Provincien
.:Duke
.:Elli
.:Floreal
.:Fridtjof Nansen
.:Godavari
.:Halifax
.:Hydra
.:Jacob van Heemskerck
.:Jianghu
.:Jiangwei
.:Kang Ding
.:Karel Doorman
.:Kortenaer
.:Krivak
.:La Fayette
.:Lekiu
.:Lupo
.:Maestrale
.:Naresuan
.:Neustrashimy (Nieustraszimyj)
.:Niteroi
.:Oliver Hazard Perry
.:Sachsen
.:Santa María
.:Soldati
.:Talwar
.:Thetis
.:Tromp
.:Ulsan
.:Valour
.:Vasco da Gama
.:Venti
.:Wielingen
.:Yavuz

Korwety:

.:Niels Juel
.:Visby

Radary serii BridgeMaster E

ostatnia aktualizacja: 09.11.2010 r.

 

        Brytyjska firma Decca Radar powstała tuż po drugiej wojnie światowej i w sierpniu 1949 roku zaprezentowała swój pierwszy radar przeznaczony do instalacji na jednostkach pływających model 159. Od tej pory przedsiębiorstwo to było jednym z czołowych podmiotów zajmujących się opracowywaniem i budową morskich radarów. W 1979 roku firma Decca Radar przemianowana została na Racal-Decca Marine, po tym jak została kupiona przez inne brytyjskie przedsiębiorstwo Racal Electronics. W połowie lat 80-tych XX wieku na rynek wypuszczona została seria radarów BridgeMaster, która używała konsol z kolorowymi, rastrowymi wyświetlaczami, prezentującymi obrazy za pomocą poziomo-pionowej siatki pikseli. Kolejna seria BridgeMaster II wykorzystywała znacznie bardziej urozmaicone oprogramowanie, dzięki któremu wprowadzono wiele nowych funkcji, ułatwiających prowadzenie nawigacji. W 1997 roku firma Racal-Decca Marine, a wcześniej w 1996 roku Sperry Marine, wykupione zostały przez amerykańską korporację Litton Industries, która przyłączyła obie marki pod ich nazwami do własnej dywizji Litton Marine Systems. Produkcja radarów serii BridgeMaster II dalej była kontynuowana pod marką Decca Marine, podobnie jak kolejna seria BridgeMaster E, która pojawiła się na rynku w 1999 roku. Firma Sperry Marine produkowała w tym okresie własną serię radarów, jednakże z czasem zastąpiona ona została serią BridgeMaster E. W 2000 roku Litton Industries został nabyty przez firmę Northrop Grumman (powstała ona w 1994 roku z połączenia Grumman Aerospace oraz Northrop Corporation), która w ten sposób stała się właścicielem marek Decca Marine i Sperry Marine oraz producentem radarów serii BridgeMaster E. W 2004 roku zrezygnowano z używania nazwy Decca Marine, a seria BridgeMaster E zaczęła być przypisywana jedynie firmie Sperry Marine. W 2006 roku na rynek wypuszczona została kolejna odmiana radarów nawigacyjnych model VisionMaster FT.
        Seria BridgeMaser E oferuje wiele radarów, których układy nadawczo-odbiorcze działają na pasmach E, F, I oraz na części J (oznaczenia według standardu paktu NATO - North Atlantic Treaty Organization) lub na pasmach S oraz X (oznaczenie według standardu Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers). Szerokość anten radarów pracujących na pasmach E oraz F (pasmo S według IEEE) może wynosić 1,2 lub 1,8 lub 2,4 metra. W przypadku radarów działających na pasmach I oraz części J (pasmo X według IEEE) szerokośc anteny może mieć 2,7 albo 3,6 metra. Radary serii BridgeMaster E wykorzystują układ ARPA (Automatic Radar Plotting Aid), który w automatyczny sposób tworzy przekazywany do konsol obraz w zależności od ustawień w formie tekstowej lub graficznej. Pozwala on na jednoczesne śledzenie do 60 obiektów, obliczając parametry ich ruchu, określając prawdopodobieństwo kolizji z nimi i najbliższy możliwy punkt przechwycenia. Istnieje także możliwość zainstalowania zamiast układu ARPA mniej zaawansowanego systemu ATA (Automatic Tracking Aid), który pozwala na jednoczesne śledzenie do 40 obiektów. Operator przy konsoli może wybrać dowolny cel i wyświetlić o nim wszystkie dostępne informacje. Radary serii BridgeMaster E mogą prowadzić dozór w dwojaki sposób, posługując się strefami w kształcie pierścieni lub wielokątowymi. W pierwszym przypadku występują dwie strefy, tworzące okrąg i dobrze sprawdzające się w poszukiwaniu dookólnym. W drugim przypadku możliwe jest wyznaczenie kilku stref poszukiwania o dowolnym kształcie. Opcja ta najlepiej sprawdza się w momencie, gdy jednostka, na której radary serii BridgeMaster E są zainstalowane, pozostaje w miejscu.

Przykładowe anteny radarów serii BridgeMaster E. Wyposażone są one w układ nadawczo-odbiorczy, który może pracować w paśmie X (obecne oznaczenie to I oraz J) lub paśmie S (obecnie jest to pasmo E i F).

        Szeroka gama radarów może współpracować z wieloma konsolami, do których należą modele 180, 250 oraz 340 w różnych wersjach. Mogą one być wyposażone w jeden wyświetlacz Navalized Display lub Tactical Display, jak również w jakikolwiek monitor oparty na powszechnie dostępnej technologii COTS (Commercial Off The Shelf). Możliwe jest także zintegrowanie tych wyświetlaczy, podobnie jak klawiatury, lokalnej pamięci i innych elementów kontroli, z innymi dowolnymi konsolami, które wykorzystywane są przez konkretnego nabywcę. System BridgeMaster E może być skonfigurowany w wieloraki sposób także dzięki dwóm różnym jednostkom łączącym anteny radarów z konsolami. Dzięki nim do radarów w łatwy sposób mogą być podłączone także inne systemy okrętowe, takie jak elektroniczne mapy ECS (Electronic Chart Systems). Łącznik 2x4 pozwala na zastosowanie maksymalnie dwóch radarów w dowolnej konfiguracji, oferując cztery kanały, do których mogą być podłączone maksymalnie cztery urządzenia, takie jak dowolny model konsol systemu BridgeMaster E w odmiennej konfiguracji lub system z elektronicznymi mapami ECS. Druga jednostka 6x6 daje możliwość zastosowania maksymalnie sześciu radarów i podłączenia do nich sześciu urządzeń. Bezpośrednie podłączenie innych systemów nawigacyjnych niż konsol BridgeMaster E do łączników umożliwia wymianę informacji między sprzęgniętymi układami. System BridgeMaster E może także, podobnie jak inne systemy nawigacyjne, stanowić część zintegrowanego mostka nawigacyjnego IBS (Integrated Bridge System). Wówczas za pomocą tej sieci dochodzi do wymiany danych między wszystkimi urządzeniami do niej przyłączonymi.
        Konsola model 180 dostępna jest jedynie w formie panelu z wyświetlaczem Navalized Display i może kooperować tylko z jednym radarem z układem ATA. Modele 250 oraz 340 mogą być zakupione w formie wolno stojącego stanowiska lub panelu, gdzie obie opcje występują z monitorem Navalized Display lub Tactical Display. Istnieje także trzecia opcja osobnego nabycia poszczególnych elementów modeli 250 i 340, takich jak wyświetlacz oraz klawiatura kontrolna, które następnie montuje się w innych konsolach, używanych przez danego odbiorcę. Konsole 250 oraz 340 mogą współpracować z dwoma radarami jednocześnie, zarówno z układem ATA i ARPA. Wszystkie konsole standardowo wyposażone są w układ redukcji zakłóceń, który może zostać wzbogacony o funkcję Vision. Dzięki niej operator nie musi ręcznie zmieniać ustawień radaru w celu wyeliminowania niepożądanych sygnałów, jeżeli dokonuje zmian w częstotliwości wysyłanych impulsów lub okręt operuje w bliskiej odległości od brzegu. Dzięki temu osoba obsługująca może skupić się tylko na wykrywanych obiektach.

Szeroka gama konsol i paneli pozwala na dostosowanie systemu BridgeMaster E do wymagań danego odbiorcy oraz ilości dostępnego miejsca na danym okręcie.

W razie potrzeby istnieje możliwość zakupienia poszczególnych elementów systemu BridgeMaster E, takich jak wyświetlacze, pamięć lub klawiatura. Następnie instaluje się je w konsolach innych firm, które wykorzystywane są przez danego kupca.

        Wyświetlacz Navalized Display posiada wiele różnych możliwości. Pierwszą z nich jest opcja Red First Strike, która automatycznie zaznacza na czerwono szybko poruszające się obiekty powietrzne i pociski przeciwokrętowe, dzięki czemu operator przy konsoli może szybciej reagować na potencjalne zagrożenie. Funkcja Target Intercept pozwala operatorowi na zaplanowanie i wyświetlenie kursu przechwycenia śledzonego obiektu przez własny okręt lub inną obserwowaną, sprzymierzoną jednostkę. Jednocześnie najbliższy punkt przechwycenia CPA (Closest Point of Approach) i czas do przechwycenia TCPA (Time to Closest Point of Approach) może być wyświetlony dla sześciu celów. Za pomocą funkcji Helicopter Approach możliwe jest obliczenie i wyświetlenie ścieżki podejścia do lądowania śmigłowca, co jest szczególnie przydatne w złych warunkach atmosferycznych. Operator w każdej chwili może sprawdzić aktualny status podejścia maszyny i naprowadzać pilota na właściwy tor lotu. Ścieżka podejścia może zostać zaplanowana zarówno dla własnego okrętu, jak również dla innej śledzonej, sprzymierzonej jednostki. Kolejną opcją jest Freeze Frame, która zatrzymuje ostatni obraz sytuacyjny przed wyłączeniem radaru na skutek zarządzonej ciszy radarowej. Następna funkcja Station Keeping ułatwia utrzymanie przez własny i otaczające okręty wyznaczonych pozycji. Na ekranie pokazane są sektory, w których powinny znajdować się wszystkie jednostki, co pozwala operatorowi przy konsoli na natychmiastowe zorientowanie się, czy któryś z okrętów nie zszedł z prawidłowej pozycji. Ostatnią istotną opcją jest Advanced Index Lines, wyznaczająca tory wodne w portach, na podejściach do nich, w cieśninach i na innych bardzo ograniczonych akwenach. Tory te pozwalają na nawigowanie bez konieczności asysty małych jednostek pilotażowych. Mogą być one tworzone wcześniej lub na bieżąco i przechowywane w pamięci do przyszłego użytku. Maksymalnie na wyświetlaczu może być zaprezentowanych 15 torów, przy czym operator może zdecydować czy mają być widoczne w całości czy tylko fragmentarycznie, co zapobiega zamazaniu obrazu przez nadmiar danych. Konsole z wyświetlaczem Navalized Display posiadają własny układ treningowy, za pomocą którego możliwe jest tworzenie różnych scenariuszy ćwiczebnych.
        Wyświetlacz Tactical Display wyposażony jest we wszystkie funkcje dostępne w Navalized Display, przy czym opcja Station Keeping zastąpiona została przez Convoy Sectors. Daje ona możliwość wyświetlania siatki konwojów i innych zespołów okrętów, umożliwiając operatorowi kontrolowanie pozycji poszczególnych jednostek. Centralny punkt siatki może być ustawiony na własny okręt lub inny. W przypadku zmiany osi głównej konwoju lub innego zespołu jednostek siatka w odpowiedni sposób jest obracana. Bardzo istotną nowością zaimplementowaną do wyświetlaczy Tactical Display jest opcja Asynchronous Secondary Radar Input, dająca możliwość jednoczesnego prezentowania danych na jednym wyświetlaczu z dwóch osobnych radarów. Dozwolone są różne kombinacje, na przykład dwa radary działające w paśmie X, jeden w paśmie X i jeden w paśmie S lub jeden dowolny radar serii BridgeMaster E oraz jeden radar innej firmy. Dzięki tej funkcji jeden operator z jednej konsoli ma pełną kontrolę nad dwoma radarami, jednakże w opcji z jednym radarem innej firmy stopień kontroli nad nim może być różny w zależności od zastosowanego modelu i jego parametrów. Odpowiednie oprogramowanie pozwala na śledzenie danego celu przed oba radary, przy czym na wyświetlaczu ten sam obiekt wykryty przez obie anteny prezentowany jest jako jeden. W przypadku gdy konfiguracja systemu BridgeMaster E zawiera więcej niż dwa radary, każda konsola z funkcją Asynchronous Secondary Radar Input może kontrolować dwa dowolne z nich. Wykorzytywanie tej opcji powoduje, że automatyczna redukcja zakłóceń Vison jest niedostępna. Kolejna możliwość wyświetlaczy Tactical Display, znana jako Sector Transmission, pozwala operatorowi zaprogramować radary do przeszukiwania tylko określonych sektorów. W przypadku zmiany kursu przez własny okręt określone wcześniej względem północy wycinki przestrzeni nie ulegają przesunięciom. Ostatnią dodatkową opcją jest możliwość doposażenia w układ komunikacji z okrętowymi radarami kierowania ogniem oraz zestawami elektrooptycznymi. Układ ten wysyła informacje dotyczące pozycji danego celu i odległości do niego, co wykorzystywane jest przy nakierowaniu radaru i układu obserwacji na konkretny punkt.
        System BridgeMaster E wyposażony jest we własną, niemal nieograniczoną pamięć, w której zapisywane są nie tylko wyznaczane tory wodne, ale także elektroniczne mapy, których kolory i symbole są zgodne ze standardami ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). Operator przy konsoli może wybrać dowolną mapę, która ma zostać wyświetlona. Prezentowane na niej dane również mogą być skonfigurowane w zależności od aktualnych potrzeb. Na podstawie informacji uzyskanych z własnych radarów i innych układów nawigacyjnych na konsolach widoczna jest aktualna pozycja i kurs okrętu, jak również planowana trasa z maksymalnie dziewięcioma punktami nawigacyjnymi, dystansem i zakładanym czasem dotarcia do nich. W wypadku zejścia z ustalonego kursu na wyświetlaczu natychmiast pojawia się stosowne powiadomienie o tym. Poszczególne mapy mogą być ustawiane w sekwencji, zgodnie z planowaną trasą, automatycznie zmieniając się na monitorze w momencie, gdy okręt opuści akwen znajdujący się na jednej mapie i wpłynie na kolejny. Dzięki temu operator nie musi ręcznie wybierać map, mając pewność, że aktualnie prezentowany jest akwen, na którym znajduje się jednostka. Wszystkie mapy mogą być wgrane do pamięci przed wypłynięciem. Istnieje opcja ich tworzenia na bieżąco z użyciem radarów serii BridgeMaster E i zapisywania ich do przyszłego użytku. Na konsolach BridgeMaster E wyświetlić można również mapy używane i stworzone przez różne systemy z mapami elektronicznymi ECS.
        Jedną z podstawowych zalet serii BridgeMaster E, obok dużej elastyczności poszczególnych elementów, jest łatwość instalacji na dowolnych okrętach i integracji z różnymi układami nawigacyjnymi. Wszystko to w połączeniu z wysoką niezawodnością sprawiło, że od 1999 roku radary serii BridgeMaster E znalazły się na wyposażeniu wielu flot świata. Obecnie system ten ma już swojego następcę w postaci radarów VisionMaster FT.

TYPY OKRĘTÓW
PODWODNYCH

Myśliwskie
okręty podwodne:

.:Agosta
.:Amethyste
.:Galerna
.:Han
.:Los Angeles
.:Ming
.:Romeo
.:Rubis
.:Seawolf
.:Song
.:Swiftsure
.:Trafalgar
.:Upholder
.:Victoria
.:Walrus
.:Zeeleeuw

Balistyczne
okręty podwodne:

.:Benjamin Franklin
.:Delta
.:Ethan Allen
.:George Washington
.:Hotel
.:Jin
.:L'Inflexible
.:Lafayette
.:Le Redoutable
.:Le Triomphant
.:Ohio
.:Resolution
.:Typhoon (Tajfun)
.:Vanguard
.:Xia
.:Yankee (Jankes)


UZBROJENIE

Rakiety balistyczne
typu SLBM:

.:JL (Ju Lang)
.:Polaris
.:Poseidon
.:Seria M
.:SS-N-4 Sark
.:SS-N-5 Sark
.:SS-N-6 Serb
.:SS-N-8 Sawfly
.:SS-N-17 Snipe
.:SS-N-18 Stingray
.:SS-N-20 Sturgeon
.:SS-N-23 Skiff
.:Trident

Rakiety
przeciwokrętowe:

.:Hsiung Feng
.:Naval Strike Missile
.:SSM-1B
.:SSM-700K Hae Sung
.:xGM-84 Harpoon

Pociski manewrujące:

.:Hyunmoo III
.:xGM-109 Tomahawk

Rakietotorpedy:

.:ASROC
.:Hong Sahng-uh
.:SUBROC

Torpedy:

.:Mk 44
.:Mk 46
.:Mk 50 Barracuda
.:Mk 54 MAKO
.:MU 90 Impact
.:Stingray

Rakiety
przeciwlotnicze:

.:Evolved Sea Sparrow
.:Rolling Airframe Missile
.:Sea Sparrow
.:Standard Missile

Zestawy obrony
bezpośredniej CIWS:

.:Meroka
.:Mk 15 Phalanx
.:SGE-30 Goalkeeper

Amunicja:

.:BTERM
.:EX-171 (Mk 171)
.:Vulcano


RÓŻNE ARTYKUŁY

.:Forty-one for freedom
.:Koncepcja MEKO
.:Projekt 621
(typ Gawron)
.:Radary serii
BridgeMaster E
.:SSBN-X
.:US Navy SLBM
.:Wypadki i awarie SSBN


INNE

.:Strona główna
.:Linki

Współczesne okręty wojenne
Copyright © Mateusz Ossowski